تبلیغات
یک وکیل، به عنوان شهروندی که وظایف اجتماعی دارد، موظف هست در پی ارتقاء دستگاه دادگستری، برقراری عدالت و کیفیت خدمات عرضه شده بوسیـله مالکین حرف حقوقی باشد. به عنوان عضوی از یک اجتماع مالکان حرفه تحصیل کرده، وکیل موظف هست برای نیازهای موکل خود دانش حقوق را گسترش دهد، از دانش به دست آمده در راه اصلاح دستگاه قضائی بهره گیری کند و برای تقویت و ارتقاء سطح تحصیلات حقوقی کوشش نماید. یک وکیل می بایست همیشه نارسائی‌های دستگاه قضائی را به یاد داشته باشد و به یاد داشته باشد که فقرا و گاه کسانی که فقیر نمی باشند نیز، نمی‌توانند هزینه خدمات حقوقی کافی را پرداخت نمایند و بنابراین می بایست قسمـت از ساعات کار و نفوذ اجتماعی خود را برای نمایندگی آنها اختصاص دهد. یک وکیل می بایست به اجتماع حقوقی برای رسیدن به این اهداف یاری رسانده و به کانون وکلا یاری کند تا در جهت تامین منافع عمومی خود را اداره و قوانین ضـروری را تنظیم کند. 5 – بیشتر وظایف یک وکیل در قانون رفتار حرفه‌ای و همچنین سایر قوانین شکلی و ماهوی بیان شده‌اند. با این وجود، در تبیین وظایف یک وکیل، وجدان خود او و تائید همکاران نیز اثر گذار می باشند . یک وکیل می بایست کوشش کند تا بالاترین سطح مهارت را به دست آورد و همچنین برای بهبود دستگاه قضائی و حرف وابسته قضائی کوشش کند، علاوه بر این او می بایست کوشش کند تا عکسی از آرمان صنف حقوقی در رابطه با خدمات عمومی باشد. 6 – وظیفه های یک وکیل در مقام نماینده موکل عضوی از دستگاه قضائی و یک شهروند با مسئولیت‌های اجتماعی، اغلب با هم سازگار می باشند . بنابراین زمانی که منافع طرف مقابل تو به خوبی نمایندگی می‌شوند، او می‌تواند با سرسختی از منافع موکل خود دفاع نمایند و در عین حال فرض را بر این بگذارد که جریان دادرسی در جهت موافق عدالت پیش می‌رود. و همچنین وکیل می‌تواند از این امر که حفظ اسرار موکلین، که امری شخصی می باشد، می‌تواند مفید به منافع اجتماع باشد مطمئن باشد، چرا که ضمنا اگـر اشخاص بدانند اسرارشان و محتوای مذاکراتشان با وکلای خود مصون از افشا شدن هست شانس بالاتری می‌رود که از وکلا مشاوره حقوقی بگیرند و بنابراین به تکالیف قانونی خود عمل نمایند. 7 – علی‌رغم این، مسئولیت‌های متضاد جزئی از طبیعت وکالت می باشد. تقریباً همـه مـوارد پیچیده اخلاقی، ناشی از وظایف متضاد وکیل در مساوی موکل، دستگاه قضائی و منافع شخصی وکیل در حفظ صداقت و تندرست نفس خود، ضمن اینکه به سطح قابل قبولی از رفاه می‌رسد، می‌باشند. قوانین رفتار حرفه‌ای قواعدی را برای حل این تضادها بیان می نمایند. در چارچوب این قوانین مـوارد پیچیده بیشتری در رابطه با تصمیم‌گیری حرفه‌ای ممکن هست ایجاد نمایند. در حل این مـوارد باید قضاوت حرفه‌ای و اخلاقی دقیقی را بکار برد که با دقت به اصول بنیادین قوانین فوق حاصل گردیده می باشد. 8 – صنف حقوقی، اجتماع وکلا، تا حد بالای مستقل می باشد. هر چند به دیگر اصناف هم استقلال اعطا گردیده است، ولی دربـاره صنف حقوقی به لحاظ نزدیکی که با روند انجام قانون و اعمال حاکمیت دارد این استقلال منحصر به فرد می باشد. این حقیقت که قدرت و اختیارات نهائی دربـاره صنف حقوقی تا حد بالای به محکمه ‌ها تفویض گردیده هست مبین این رابطه می باشد. 9 – دخالت دولت، تا حدی که وکلا تکالیف و وظایف ناشی از اقتضائات شغلی خود را انجام می‌دهند غیرضروری می باشد. استقلال همچنین به حفاظت از صنف وکلا در برابر توافق قوای دولتی یاری می نماید. یک کانون وکلای مستقل نقش مهمی را در مواظبت کردن دولت در داخل مرزهای قانون بازی می کند، چرا که اعضای صنفی که برای اعمال حق خود به دولت وابسته نمی باشند زیادتر برای به جـدال کشیدن سوء بهره گیری از اختیارات قانونی بوسیـله دولت تمایل دارند. 10 – استقلال نسبی این صنف با خود مسئولیت‌های ویـژه خود گردانی را نیز به همراه می‌آورد. این صنف مسئول هست تا اطمینان حاصل کند اعمال اختیارات ناشی از این خودگردانی در جهت خدمت به منافع عامه انجام می شوند نه مصالح منطقه‌ای و یا منافع صنفی کانون هر وکیل مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین رفتار حرفه‌ای می باشد. همچنین هر وکیل موظف هست تا نظارت دیگر وکلا بر کار خود را تسهیل کند. کوتاهی در انجام این مسئولیت‌ها استقلال کانون وکلا و منافع اجتماعی را که این استقلال متضمن آنان هست را به تهدید بیاندازد. 11 – وکلا نقشی حیاتی در حفظ و بقای اجتماع بازی می‌کنند. ایفای هر چه مناسـب تر این نقش مستلزم درک صحیح وکلا از رابطه ایشان با دستگاه قضائی می باشد. قوانین رفتار حرفه‌ای، ضمنا اگـر به درستی اعمال شوند، به عرضه تعریف درستی از این رابطه یاری می نمایند. نکات با ارزش در زمان رجوع به وکیل آنلاین یا مشاور حقوقی ـ ساعت کار دفاتر وکالت اغلب محدود می باشد. بـعد کوشش نمایید در هر مرتبه رجوع فرصت را مغتنم شمرده و مساله حقوقی یا کیفری تان را بطور کامل بازگو نمایید . از زیاده گویی و گفتن مطالبی که به پرونده شما رابطه ی ندارند پرهیز کنید. در عوض کوشش نمایید همه اطلاعات در مورد مقوله را به وکیل آنلاین تلگرام یا مشاور منتقل کنید. ـ در منتقل کردن اطلاعات به وکیل آنلاین تلگرام، صادق باشید و از عرضه اطلاعات بصورت برعکس و غیر واقعی خودداری نمایید . متاسفانه اکثر اشخاص وقتی با اقدام حقوقی طرف مقابلشان مواجه میشوند علیرغم اطمینان به حقانیت طرف، وکیل را سپربلای خود می نمایند. این اشخاص در وقـت رجوع به وکیل از بیان حقایق طفره میروند غافل از اینکه به هر حال حقیقت امر برای وکیل روشن می شود. فراموش ننمایید موکلی که صادقانه همه مطالب را به وکیل آنلاین تلگرام خود منتقل داده هست برترین وکیل آنلاین تلگرام را در اختیار خواهد داشت. ـ چنان چه اسناد و اسناد تان را به وکیل آنلاین تلگرام سپردید بدون رودرو می بایست در ازای تحویل اسناد ، رسید دریافت کنید. ـ وکلا بطور معمول برای سهولت کار و ممانعـت از رفت و آمد غیر لازم و ضـروری موکل، اقدام به تنظیم وکالتنامه بصورت کامل و با اختیارات کامل میکنند. قطعا پیش از امضاء وکالتنامه، بطور کامل آن را بخوانید و در زمینه مسائلی که برای شما نا آشنا هست از وکیل آنلاین تلگرام توضیح بخواهید. چنان چه قصد ندارید در یک مورد ویـژه به وکیل آنلاین تلگرام خود وکالت بدهید، قبلاً این مطلب را به وکیل آنلاین تلگرام اعلام نمایید . به یاد داشته باشید که پاک یکـی از اختیارات مندرج در وکالت نامه بوسیـله شما، به هیچ وجه به مفهوم عدم اعتماد شما به وکیل نمی باشد. ـ بطور روشن و شفاف دربـاره حق الوکاله و مـوارد مالی پرونده با وکیل آنلاین تلگرام حرف بزنید. وضعیت و توانایی مالی تان را برای وی توضیح داده و در صورتیکه توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارید این مطلب را با وکیل در میـان بزارید و از او در این زمینه کمک بخواهید. متاسفانه بعضـی از مراجعین به دفاتر وکالت به فکر زیـر آوردن درصد حق الوکاله ، تعداد خواسته را پایین تر از تعداد واقعی آن معرفی می کنند. که این مساله باعث سلب اعتماد وکیل از موکل شده و بعضاً تبعات آن نیز دامن گیر موکل می شود. ـ مد نظر داشته باشید که شما به یک کمپانی ، مطب، یاغیره رجوع نکرده اید. مخاطب شما یک وکیل آنلاین تلگرام هست که به اکثر ترفندهای قانونی و صد اما غیر قانونی واقف و آگاه می باشد. بـعد مواظب اظهارات خود باشید و چنان چه با پژوهش کامل به دیدار او رفته اید کوشش ننمایید توانایی های علمی او را محک بزنید. این کار نه فقط مناسب نیست بلکه ذهنیت وکیل آنلاین تلگرام را نسبت به شما بد می کند و وکیل آنلاین تلگرام را از پذیرش پرونده شما منصرف می کند. چنان چه قبلاً به وکیل و مشاور دیگری رجوع کرده اید که نظـری گوناگـون با وکیل فعلی شما داشته است، مناسـب تر هست این مطلب را به اطلاع او برسانید و علت را از او جویا شوید. مراقب باشید اظهار نظـرهای گوناگـون در مـوارد حقوقی به علت نداشتن آگاهی یک وکیل آنلاین تلگرام نسبت به دیگری نیست. زیرا این مساله شانس دارد نظـر حقوقی یک وکیل نسبت به پرونده شما و یا به دلیل وجود رویه ی گوناگـون محاکم در برخورد با مقوله پرونده شما باشد. و به هر حال، گزینش حق شما می باشد. اگر مساله حقوقی شما به نحوی هست که نیاز به تنظیم وکالت نامه های مجدد دارد قطعا در زمینه همه مسائل و حق الوکاله آن با وکیل آنلاین تلگرام حرف بزنید. دقت نمایید که چنان چه برای موضوعی مثل طلاق به وکیل رجوع کرده اید و قرارداد وکالت را نیز امضاء نموده اید، شما تنها در مقوله طلاق حاوی وکیل آنلاین تلگرام می باشید . طرح دعاوی دیگری که مشابه با مقوله طلاق هست مثل مهریه، نفقه، حضانت و غیره در تعهد وکیل شما نمباشد! بـعد اگر نیت دارید برای همه دعاوی خود وکیل آنلاین تلگرام داشته باشید قطعا همه مسائل را در قراردادتان قید نمایید . ـ بعضـی از موکلین برای تهیه اعتماد و اطمینان در خود، از وکیل آنلاین تلگرام و مشاور حقوقی تقاضـای می کنند تا احکامی را که همانـند مقوله پرونده آنان بوده و به نفع وکیل صادر گردیده به رویت آنان برساند. چنین تقاضـای از وکیل آنلاین تلگرام به هیج وجه درست نمی باشد و چه بسا سبب رنجش خاطر وی می شـود وممکن وی را از پذیرش ادعای منصرف نماید . همـان طور که گفته شد مناسـب تر هست قبل از رجوع به دفتر وکالت، در مورد توانایی های وکیل آنلاین تلگرام پژوهش کنند.منبع: موسسه حقوقی تهران وکیل
+ نوشته شده توسط Hasanniazpour1965 در چهارشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۵:۵۲ بعد از ظهر، ۵ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha