تبلیغات
تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ عبارت طلاق توافقی هیچگاه در قانون نیامده بود اما در حال حاضر همانند گذشته با توجه به رویه دادگاهها و با عنایت به قانون حمایت از خانواده قبلی پرونده های مربوط به طلاق توافقی از پرونده های شایع در دادگستری بوده است اما طلاق توافقی که امروزه در دادگاه‌های خانواده انجام می شود تفاوت خاصی با آنچه در گذشته وجود داشت ندارد اما از سال ۱۳۹۱ قانون گذار انجام مشاوره در واحد مشاوره خانواده را برای طلاق توافقی الزامی کرده است.در زندگی مشترک به دلایل مختلف ممکن است زن و مرد قادر به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نباشنداز این رو ممکن است طرفین با یکدیگر توافق طلاق کرده روش طلاق توافقی برای جدایی استفاده کننددر قانون جدید حمایت از خانواده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد اما طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند در این موارد که زن و شوهر مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند در صورت انصراف طرفین از طلاق با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می شود در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین مرکز مشاوره خانواده اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام میکند در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.مراکز مشاوره خانواده فوق الذکر در کنار دادگاه های خانواده در شهرهای مختلف ایجاد شده است البته در تهران بیشترین مراکز در خود مجتمع های قضایی در حال فعالیت و ارائه خدمات می باشد.

در طلاق توافقی زن و مرد هردو متقاضی طلاق بوده و در تمام امور مربوط به زوجین با یکدیگر به توافق رسیده و با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده توافقات خود را در اموری همچون وصول یا غزل مهریه نفقه ایام عده حضانت فرزند بعد از طلاق ملاقات فرزند شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوج تراکت نوشته و به دادگاه جهت ثبت در پرونده تقدیم کنند برای اجرا کردن اجرا شدن صیغه طلاق ثبت نام اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است.

مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را بازی کند دلیل رد کند. قانون جدید حمایت از خانواده تمام کسانی که برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند را ملزم کرده که به مشاوره مراجعه نمایند از این رو بدین معناست که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مرکز مشاوره امکان ثبت وجود ندارد کسانی که حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه می گیرند فرصت دارند در یک بازه زمانی مشخص صیغه طلاق را در دفاتر رسمی طلاق به ثبت برسانند که برای حکم طلاق حدود شش ماه و برای گواهی امکان عدم سازش حدود سه ماه فرصت دارند.

نکته دیگر اینکه دفاتر ازدواج و طلاق مطابق قانون حمایت از خانواده جدید بدون حکم دادگاه نمی توانند صیغه طلاق را جاری کنند از این رو برای مثال دفاتر ازدواج و طلاق بدون حکم دادگاه گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق را جاری کرده و به ثبت می رساند بر اساس قانون به مجازات درجه ۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند در واقع در واقع کسانی که در دفاتر طلاق این گونه اقدام می نمایند مطابق قانون به حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جریمه نقدی ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته شده است.قانون جدید حمایت از خانواده یک فرصت شش ماهه در خصوص گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی در نظر گرفته است و فلسفه این مدت زمان را میتوان در امکان ایجاد صلح و سازش و بازگشت زوجین به زندگی مجدد جستجو کرد در طلاق توافقی طبق قانون جدید حمایت از خانواده مراجعه به مشاوره الزامی است و قاضی هم نمی تواند بدون نظر کارشناسی مرکز مشاوره خانواده حکم طلاق توافقی را صادر کند از این رو بدون رای مشاوره حکم صادر نخواهد شد از طرف دیگر در قانون جدید حمایت از خانواده در خصوص طلاق توافقی حضور قاضی مشاور زن در دادگاه مد نظر قرار گرفته که این امر می‌تواند کمک شایان توجهی به زوجین بنماید چرا که زنان با مشاوره زنان راحت تر صحبت کرده و ارتباط برقرار می کنند از طرف دیگر در قانون حمایت از خانواده اقامه دعوادر محل سکونت زن درباره مهریه نفقه و جهیزیه امکان پذیر خواهد بود در واقع مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد موضوع دیگری که در قانون جدید حمایت از خانواده در راستای حمایت از زنان انجام شده این است که وقتی زنی همسر خود را از دست میدهد میتواند بعد از ازدواج مجدد نیز همچنان مستمری شوهر فوت شده خود را دریافت کند.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Hasanniazpour1965 در یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۴:۳۵ بعد از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha