تبلیغات

انجام پایان نامه

موسسه علمی پژوهشی مشاوران تهران بابهره گیری از کارشناسانی متخصص و نخبه متشکل از دانشجویان مقطع دکتری و فارغالتحصیلانی از برترین دانشگاه های کشور نظیر دانشگاه شریف، تهران، و... می کوشد تاهمراهی مطمئن و قابل اعتماد برای شما دانشجویان عزیز در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد باشد.هدف اصلی ما مشاوره و راهنماییدانشجویان برای ارایهپایان نامه ای درخور، بدوناسترس و سردرگمی میباشد و نیز انتخاب مسیری مطمئن با استفاده از تجربه کسانی که درمسیر انجام پایان نامه گام برداشته وبه پیچ و خم های این مسیر مشرف هستند. به لطف خدا مفتخریم اعلام نماییم که با بهرهمندی از تیمی متخصص و حرفه ای پذیرای تمامی دانشجویان در رشته های مختلف از تمامیمقاطع تحصیلی در زمینه پایان نامه،انجام پایان نامه،مشاوره پایان نامه، انجام پایان نامه ارشد، تهیه پایان نامه،پایان نامه ارشد، درخواست پایان نامه، پایان نامه کارشناسی ارشد، سفارش پایان نامه، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ مقاله، مقاله isi ، چاپ مقاله علمی پژوهشی، انجام مقالهISIو ISC و اسکوپوس و...هستیم. در ادامه مطلب میتونید حوزه دقیق کاری و رشتههای مورد نظر را مشاهده بفرمایید

 

 

 ادامه …
یک وکیل، به عنوان شهروندی که وظایف اجتماعی دارد، موظف هست در پی ارتقاء دستگاه دادگستری، برقراری عدالت و کیفیت خدمات عرضه شده بوسیـله مالکین حرف حقوقی باشد. به عنوان عضوی از یک اجتماع مالکان حرفه تحصیل کرده، وکیل موظف هست برای نیازهای موکل خود دانش حقوق را گسترش دهد، از دانش به دست آمده در راه اصلاح دستگاه قضائی بهره گیری کند و برای تقویت و ارتقاء سطح تحصیلات حقوقی کوشش نماید. یک وکیل می بایست همیشه نارسائی‌های دستگاه قضائی را به یاد داشته باشد و به یاد داشته باشد که فقرا و گاه کسانی که فقیر نمی باشند نیز، نمی‌توانند هزینه خدمات حقوقی کافی را پرداخت نمایند و بنابراین می بایست قسمـت از ساعات کار و نفوذ اجتماعی خود را برای نمایندگی آنها اختصاص دهد. یک وکیل می بایست به اجتماع حقوقی برای رسیدن به این اهداف یاری رسانده و به کانون وکلا یاری کند تا در جهت تامین منافع عمومی خود را اداره و قوانین ضـروری را تنظیم کند. 5 – بیشتر وظایف یک وکیل در قانون رفتار حرفه‌ای و همچنین سایر قوانین شکلی و ماهوی بیان شده‌اند. با این وجود، در تبیین وظایف یک وکیل، وجدان خود او و تائید همکاران نیز اثر گذار می باشند . یک وکیل می بایست کوشش کند تا بالاترین سطح مهارت را به دست آورد و همچنین برای بهبود دستگاه قضائی و حرف وابسته قضائی کوشش کند، علاوه بر این او می بایست کوشش کند تا عکسی از آرمان صنف حقوقی در رابطه با خدمات عمومی باشد. 6 – وظیفه های یک وکیل در مقام نماینده موکل عضوی از دستگاه قضائی و یک شهروند با مسئولیت‌های اجتماعی، اغلب با هم سازگار می باشند . بنابراین زمانی که منافع طرف مقابل تو به خوبی نمایندگی می‌شوند، او می‌تواند با سرسختی از منافع موکل خود دفاع نمایند و در عین حال فرض را بر این بگذارد که جریان دادرسی در جهت موافق عدالت پیش می‌رود. و همچنین وکیل می‌تواند از این امر که حفظ اسرار موکلین، که امری شخصی می باشد، می‌تواند مفید به منافع اجتماع باشد مطمئن باشد، چرا که ضمنا اگـر اشخاص بدانند اسرارشان و محتوای مذاکراتشان با وکلای خود مصون از افشا شدن هست شانس بالاتری می‌رود که از وکلا مشاوره حقوقی بگیرند و بنابراین به تکالیف قانونی خود عمل نمایند. 7 – علی‌رغم این، مسئولیت‌های متضاد جزئی از طبیعت وکالت می باشد. تقریباً همـه مـوارد پیچیده اخلاقی، ناشی از وظایف متضاد وکیل در مساوی موکل، دستگاه قضائی و منافع شخصی وکیل در حفظ صداقت و تندرست نفس خود، ضمن اینکه به سطح قابل قبولی از رفاه می‌رسد، می‌باشند. قوانین رفتار حرفه‌ای قواعدی را برای حل این تضادها بیان می نمایند. در چارچوب این قوانین مـوارد پیچیده بیشتری در رابطه با تصمیم‌گیری حرفه‌ای ممکن هست ایجاد نمایند. در حل این مـوارد باید قضاوت حرفه‌ای و اخلاقی دقیقی را بکار برد که با دقت به اصول بنیادین قوانین فوق حاصل گردیده می باشد. 8 – صنف حقوقی، اجتماع وکلا، تا حد بالای مستقل می باشد. هر چند به دیگر اصناف هم استقلال اعطا گردیده است، ولی دربـاره صنف حقوقی به لحاظ نزدیکی که با روند انجام قانون و اعمال حاکمیت دارد این استقلال منحصر به فرد می باشد. این حقیقت که قدرت و اختیارات نهائی دربـاره صنف حقوقی تا حد بالای به محکمه ‌ها تفویض گردیده هست مبین این رابطه می باشد. 9 – دخالت دولت، تا حدی که وکلا تکالیف و وظایف ناشی از اقتضائات شغلی خود را انجام می‌دهند غیرضروری می باشد. استقلال همچنین به حفاظت از صنف وکلا در برابر توافق قوای دولتی یاری می نماید. یک کانون وکلای مستقل نقش مهمی را در مواظبت کردن دولت در داخل مرزهای قانون بازی می کند، چرا که اعضای صنفی که برای اعمال حق خود به دولت وابسته نمی باشند زیادتر برای به جـدال کشیدن سوء بهره گیری از اختیارات قانونی بوسیـله دولت تمایل دارند. 10 – استقلال نسبی این صنف با خود مسئولیت‌های ویـژه خود گردانی را نیز به همراه می‌آورد. این صنف مسئول هست تا اطمینان حاصل کند اعمال اختیارات ناشی از این خودگردانی در جهت خدمت به منافع عامه انجام می شوند نه مصالح منطقه‌ای و یا منافع صنفی کانون هر وکیل مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین رفتار حرفه‌ای می باشد. همچنین هر وکیل موظف هست تا نظارت دیگر وکلا بر کار خود را تسهیل کند. کوتاهی در انجام این مسئولیت‌ها استقلال کانون وکلا و منافع اجتماعی را که این استقلال متضمن آنان هست را به تهدید بیاندازد. 11 – وکلا نقشی حیاتی در حفظ و بقای اجتماع بازی می‌کنند. ایفای هر چه مناسـب تر این نقش مستلزم درک صحیح وکلا از رابطه ایشان با دستگاه قضائی می باشد. قوانین رفتار حرفه‌ای، ضمنا اگـر به درستی اعمال شوند، به عرضه تعریف درستی از این رابطه یاری می نمایند. نکات با ارزش در زمان رجوع به وکیل آنلاین یا مشاور حقوقی ـ ساعت کار دفاتر وکالت اغلب محدود می باشد. بـعد کوشش نمایید در هر مرتبه رجوع فرصت را مغتنم شمرده و مساله حقوقی یا کیفری تان را بطور کامل بازگو نمایید . از زیاده گویی و گفتن مطالبی که به پرونده شما رابطه ی ندارند پرهیز کنید. در عوض کوشش نمایید همه اطلاعات در مورد مقوله را به وکیل آنلاین تلگرام یا مشاور منتقل کنید. ـ در منتقل کردن اطلاعات به وکیل آنلاین تلگرام، صادق باشید و از عرضه اطلاعات بصورت برعکس و غیر واقعی خودداری نمایید . متاسفانه اکثر اشخاص وقتی با اقدام حقوقی طرف مقابلشان مواجه میشوند علیرغم اطمینان به حقانیت طرف، وکیل را سپربلای خود می نمایند. این اشخاص در وقـت رجوع به وکیل از بیان حقایق طفره میروند غافل از اینکه به هر حال حقیقت امر برای وکیل روشن می شود. فراموش ننمایید موکلی که صادقانه همه مطالب را به وکیل آنلاین تلگرام خود منتقل داده هست برترین وکیل آنلاین تلگرام را در اختیار خواهد داشت. ـ چنان چه اسناد و اسناد تان را به وکیل آنلاین تلگرام سپردید بدون رودرو می بایست در ازای تحویل اسناد ، رسید دریافت کنید. ـ وکلا بطور معمول برای سهولت کار و ممانعـت از رفت و آمد غیر لازم و ضـروری موکل، اقدام به تنظیم وکالتنامه بصورت کامل و با اختیارات کامل میکنند. قطعا پیش از امضاء وکالتنامه، بطور کامل آن را بخوانید و در زمینه مسائلی که برای شما نا آشنا هست از وکیل آنلاین تلگرام توضیح بخواهید. چنان چه قصد ندارید در یک مورد ویـژه به وکیل آنلاین تلگرام خود وکالت بدهید، قبلاً این مطلب را به وکیل آنلاین تلگرام اعلام نمایید . به یاد داشته باشید که پاک یکـی از اختیارات مندرج در وکالت نامه بوسیـله شما، به هیچ وجه به مفهوم عدم اعتماد شما به وکیل نمی باشد. ـ بطور روشن و شفاف دربـاره حق الوکاله و مـوارد مالی پرونده با وکیل آنلاین تلگرام حرف بزنید. وضعیت و توانایی مالی تان را برای وی توضیح داده و در صورتیکه توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارید این مطلب را با وکیل در میـان بزارید و از او در این زمینه کمک بخواهید. متاسفانه بعضـی از مراجعین به دفاتر وکالت به فکر زیـر آوردن درصد حق الوکاله ، تعداد خواسته را پایین تر از تعداد واقعی آن معرفی می کنند. که این مساله باعث سلب اعتماد وکیل از موکل شده و بعضاً تبعات آن نیز دامن گیر موکل می شود. ـ مد نظر داشته باشید که شما به یک کمپانی ، مطب، یاغیره رجوع نکرده اید. مخاطب شما یک وکیل آنلاین تلگرام هست که به اکثر ترفندهای قانونی و صد اما غیر قانونی واقف و آگاه می باشد. بـعد مواظب اظهارات خود باشید و چنان چه با پژوهش کامل به دیدار او رفته اید کوشش ننمایید توانایی های علمی او را محک بزنید. این کار نه فقط مناسب نیست بلکه ذهنیت وکیل آنلاین تلگرام را نسبت به شما بد می کند و وکیل آنلاین تلگرام را از پذیرش پرونده شما منصرف می کند. چنان چه قبلاً به وکیل و مشاور دیگری رجوع کرده اید که نظـری گوناگـون با وکیل فعلی شما داشته است، مناسـب تر هست این مطلب را به اطلاع او برسانید و علت را از او جویا شوید. مراقب باشید اظهار نظـرهای گوناگـون در مـوارد حقوقی به علت نداشتن آگاهی یک وکیل آنلاین تلگرام نسبت به دیگری نیست. زیرا این مساله شانس دارد نظـر حقوقی یک وکیل نسبت به پرونده شما و یا به دلیل وجود رویه ی گوناگـون محاکم در برخورد با مقوله پرونده شما باشد. و به هر حال، گزینش حق شما می باشد. اگر مساله حقوقی شما به نحوی هست که نیاز به تنظیم وکالت نامه های مجدد دارد قطعا در زمینه همه مسائل و حق الوکاله آن با وکیل آنلاین تلگرام حرف بزنید. دقت نمایید که چنان چه برای موضوعی مثل طلاق به وکیل رجوع کرده اید و قرارداد وکالت را نیز امضاء نموده اید، شما تنها در مقوله طلاق حاوی وکیل آنلاین تلگرام می باشید . طرح دعاوی دیگری که مشابه با مقوله طلاق هست مثل مهریه، نفقه، حضانت و غیره در تعهد وکیل شما نمباشد! بـعد اگر نیت دارید برای همه دعاوی خود وکیل آنلاین تلگرام داشته باشید قطعا همه مسائل را در قراردادتان قید نمایید . ـ بعضـی از موکلین برای تهیه اعتماد و اطمینان در خود، از وکیل آنلاین تلگرام و مشاور حقوقی تقاضـای می کنند تا احکامی را که همانـند مقوله پرونده آنان بوده و به نفع وکیل صادر گردیده به رویت آنان برساند. چنین تقاضـای از وکیل آنلاین تلگرام به هیج وجه درست نمی باشد و چه بسا سبب رنجش خاطر وی می شـود وممکن وی را از پذیرش ادعای منصرف نماید . همـان طور که گفته شد مناسـب تر هست قبل از رجوع به دفتر وکالت، در مورد توانایی های وکیل آنلاین تلگرام پژوهش کنند.منبع: موسسه حقوقی تهران وکیل
+ نوشته شده توسط Hasanniazpour1965 در چهارشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۵:۵۲ بعد از ظهر، ۵ بازدید ، بدون دیدگاه
دعاوی ملکی شامل کلیه دعاوی مطرح شده ناشی از خرید، فروش و اجاره اموال و همچنین دعاوی راجع به تصرفات غیر قانونی املاک و دعاوی راجع به املاک و اموال مشاع می شود.


وکیل ملکی
به عنوان مثال : دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی, اعزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، خلع ید، تخلیه، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز ملک مشاع، دستور فروش ملک مشاع و بسیاری دعاوی دیگر که در دایره دعاوی ملکی قرار می گیرند.وکیل ملکی | وکیل امور ملکی | مشاوره حقوقی وکیل
موسسه حقوقی تهران وکیل با داشتن وکلای متخصص در این زمینه سابقه درخشانی در حل معضلات ملکی موکلان خود داشته و از آنجایی که دعاوی ملکی هر کدام از پیچیدگی خاصی برخوردار است لازم است فردی متخصص در امور ملکی شمار را در این راه یاری کند.منبع: موسسه حقوقی تهران وکیل
+ نوشته شده توسط Hasanniazpour1965 در چهارشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۵:۲۸ بعد از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
وکیل ملکی
دعاوی ملکی شامل کلیه دعاوی مطرح شده ناشی از خرید، فروش و اجاره اموال و همچنین دعاوی راجع به تصرفات غیر قانونی املاک و دعاوی راجع به املاک و اموال مشاع می شود.
وکیل ملکی
به عنوان مثال : دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی, اعزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، خلع ید، تخلیه، رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز ملک مشاع، دستور فروش ملک مشاع و بسیاری دعاوی دیگر که در دایره دعاوی ملکی قرار می گیرند.


وکیل ملکی | وکیل امور ملکی | مشاوره حقوقی وکیل
موسسه حقوقی تهران وکیل با داشتن وکلای متخصص در این زمینه سابقه درخشانی در حل معضلات ملکی موکلان خود داشته و از آنجایی که دعاوی ملکی هر کدام از پیچیدگی خاصی برخوردار است لازم است فردی متخصص در امور ملکی شمار را در این راه یاری کند.

منبع: موسسه حقوقی تهران وکیل 
+ نوشته شده توسط Hasanniazpour1965 در یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۴:۳۶ بعد از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ عبارت طلاق توافقی هیچگاه در قانون نیامده بود اما در حال حاضر همانند گذشته با توجه به رویه دادگاهها و با عنایت به قانون حمایت از خانواده قبلی پرونده های مربوط به طلاق توافقی از پرونده های شایع در دادگستری بوده است اما طلاق توافقی که امروزه در دادگاه‌های خانواده انجام می شود تفاوت خاصی با آنچه در گذشته وجود داشت ندارد اما از سال ۱۳۹۱ قانون گذار انجام مشاوره در واحد مشاوره خانواده را برای طلاق توافقی الزامی کرده است.در زندگی مشترک به دلایل مختلف ممکن است زن و مرد قادر به ادامه زندگی مشترک با یکدیگر نباشنداز این رو ممکن است طرفین با یکدیگر توافق طلاق کرده روش طلاق توافقی برای جدایی استفاده کننددر قانون جدید حمایت از خانواده در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد اما طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند در این موارد که زن و شوهر مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند در صورت انصراف طرفین از طلاق با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می شود در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین مرکز مشاوره خانواده اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام میکند در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.مراکز مشاوره خانواده فوق الذکر در کنار دادگاه های خانواده در شهرهای مختلف ایجاد شده است البته در تهران بیشترین مراکز در خود مجتمع های قضایی در حال فعالیت و ارائه خدمات می باشد.

در طلاق توافقی زن و مرد هردو متقاضی طلاق بوده و در تمام امور مربوط به زوجین با یکدیگر به توافق رسیده و با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده توافقات خود را در اموری همچون وصول یا غزل مهریه نفقه ایام عده حضانت فرزند بعد از طلاق ملاقات فرزند شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوج تراکت نوشته و به دادگاه جهت ثبت در پرونده تقدیم کنند برای اجرا کردن اجرا شدن صیغه طلاق ثبت نام اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است.

مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را بازی کند دلیل رد کند. قانون جدید حمایت از خانواده تمام کسانی که برای طلاق توافقی به دادگاه درخواست می‌دهند را ملزم کرده که به مشاوره مراجعه نمایند از این رو بدین معناست که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مرکز مشاوره امکان ثبت وجود ندارد کسانی که حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه می گیرند فرصت دارند در یک بازه زمانی مشخص صیغه طلاق را در دفاتر رسمی طلاق به ثبت برسانند که برای حکم طلاق حدود شش ماه و برای گواهی امکان عدم سازش حدود سه ماه فرصت دارند.

نکته دیگر اینکه دفاتر ازدواج و طلاق مطابق قانون حمایت از خانواده جدید بدون حکم دادگاه نمی توانند صیغه طلاق را جاری کنند از این رو برای مثال دفاتر ازدواج و طلاق بدون حکم دادگاه گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق را جاری کرده و به ثبت می رساند بر اساس قانون به مجازات درجه ۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند در واقع در واقع کسانی که در دفاتر طلاق این گونه اقدام می نمایند مطابق قانون به حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جریمه نقدی ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته شده است.قانون جدید حمایت از خانواده یک فرصت شش ماهه در خصوص گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی در نظر گرفته است و فلسفه این مدت زمان را میتوان در امکان ایجاد صلح و سازش و بازگشت زوجین به زندگی مجدد جستجو کرد در طلاق توافقی طبق قانون جدید حمایت از خانواده مراجعه به مشاوره الزامی است و قاضی هم نمی تواند بدون نظر کارشناسی مرکز مشاوره خانواده حکم طلاق توافقی را صادر کند از این رو بدون رای مشاوره حکم صادر نخواهد شد از طرف دیگر در قانون جدید حمایت از خانواده در خصوص طلاق توافقی حضور قاضی مشاور زن در دادگاه مد نظر قرار گرفته که این امر می‌تواند کمک شایان توجهی به زوجین بنماید چرا که زنان با مشاوره زنان راحت تر صحبت کرده و ارتباط برقرار می کنند از طرف دیگر در قانون حمایت از خانواده اقامه دعوادر محل سکونت زن درباره مهریه نفقه و جهیزیه امکان پذیر خواهد بود در واقع مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد موضوع دیگری که در قانون جدید حمایت از خانواده در راستای حمایت از زنان انجام شده این است که وقتی زنی همسر خود را از دست میدهد میتواند بعد از ازدواج مجدد نیز همچنان مستمری شوهر فوت شده خود را دریافت کند.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Hasanniazpour1965 در یکشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۴:۳۵ بعد از ظهر، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه